Společně srdcem pro zvířata, z.s.

O nás

Kdo jsme


Společně srdcem pro zvířata, z.s. je spolek, který pomáhá zvířatům v nouzi. Skládá se z dobrovolníků, kteří se péčí o opuštěná, zraněná, či týraná zvířata zabývají již několik let. Založení spolku bylo vyústěním naší dlouhodobé činnosti v této oblasti.

K tomuto kroku došlo v roce 2023. Rozhodli jsme se založit vlastní organizaci, která by pomáhala nejen zachráněným zvířatům v naší péči a jejich umisťování do vhodných domovů, ale také dalším potřebným, ať už fyzickým osobám, které svůj čas a finance věnují péči o tyto tvory, ale také jednotlivcům.

Naše činnost před založením spolku

Jako jednotlivci se několik let aktivně zapojujeme do udržování populace divokých koček pomocí kastrací, jejich krmením a v neposlední řadě i poskytnutím a zajištěním dočasné péče s hledáním nového stálého domova. Díky tomu řada zvířat našla své nové páníčky. K tomu všemu pochopitelně patří i dobrovolnická činnost na různých bazárcích, umisťovacích výstavách, pomoc v útulcích a podobně.

Ač by se tedy mohlo zdát, že jsme mezi spolky zcela nově, opak je pravdou. S pomocí zvířatům máme letité zkušenosti, proto naleznete na těchto stránkách sekci "Naši čtyřnozí parťáci" "Pomohli jsme" a "Odešli do nových domovů", kde se můžete podívat na naši současnou a dřívější činnost.

Velice Vám děkujeme za Vaší podporu a důvěru, kterou do naší práce vkládáte.